ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಸೂತ್ರ ಸುತ ಪ್ರಥಿವ ದೇವ ಪ ಪೃಥುವ್ಯಾಖ್ಯ ಸೌಪರಣಿ ಪ್ರಿಯ ಗರುಡ ದೇವಾ ಅ.ಪ. ಅಮೃತ ಕಲಶವನುಸನುಮತದಿ ನೀ ತೋರಿ | ನಿನ ತಾಯ ಸೆರೆ ಕಳೆದೇ 1 ಗರುಡದೇವನೆ ನೀನು | ಹರಿಗೆ ವಾಹನನಾಗಿಹರಿಯ ಪಾದಗಳ್ ಧರಿ5 ಕ5À5Àಡರಲೀ |ಹರಿಬಿಂಬ ಕಾಣುತ್ತ | ಚರಣ ನಖ ಪಂಕ್ತಿಯಲಿಹರಿಯ ಸ್ತೋತ್ರವ ಮಾಳ್ಪ | ಸುರ ಕುಲಾಗ್ರಣಿಯೆ 2 ಕಾಲ ನೀಗಿದೆ ನಾನುಕಾಲ ನೀಯಾಮಕನ | ಘಳಿಗೆ ಸ್ಮರಿಸದಲೆಕಾಲಾತ್ಮ ಗುರು ಗೋ | ವಿಂದ ವಿಠಲನ ಸಾರ್ವಕಾಲದಲಿ ನೆನೆವಂಥ | ಶೀಲ ಮನವೀಯೋ 3
--------------
ಗುರುಗೋವಿಂದವಿಠಲರು