ಒಟ್ಟು 3 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 3 ದಾಸರು , 3 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಪಾರ್ವತಿ ಬೀರೆ ಸನ್ಮತಿಯ ಪಾರ್ವತಿ ಬೀರೆ ಸನ್ಮತಿಯ ಪ ಪೋರನಲ್ಲಪಾರ ದೊಷ ದೂರಗೈಯುತ ಮಾರನೈಯ್ಯನ ಚಾರು ಮೂರುತಿ ತೋರಿ ನಿರುತ ಸಾರಸಾಕ್ಷಿ ಗಾರು ಮಾಡದೆ 1 ಕ್ಷೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಮತವ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲಿ ಗಾನಮಾಡುವ ದಾನವಿತ್ತು ಸಾನುರಾಗದಿ ದಾನವಾಂತಕ ಕಾಣುವಂತೆ 2 ಕಾಮಹರನ ವಾಮಭಾಗದಿ ಪ್ರೇಮದೀರುವ ಭಾಮಾಮಣಿಯೆ ಕಾಮಮಾರ್ಗಣ ಧಾಮಕೆಡೆಹಿ ಶ್ರೀ ನರಹರಿ ನಾಮಸುಖವ 3
--------------
ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನತೀರ್ಥರು
ಪ್ರಾಣದೇವಾ ಕಾವುದೆಮ್ಮ ಜೀವೋತ್ತಮಾಪ ಜಾಣರೊಳು ನೀನು ಜಾಣತ್ರಾಣಿಕರೊಳು ನೀನು ತ್ರಾಣಕಾಣೆ ನಿನಗೆ ಸರಿಸಮಾನಕ್ಷೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ 1 ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳಿಂಗೆ ಜಗದಿಬಲ್ಲಿದ ಗುರುವು ನೀನಾದಿಎಲ್ಲರನುದ್ಧರಿಪ ಮನದಿಯಲ್ಲಗುರೇಶನಾಗಿ ಬಂದಿ 2 ಸ್ಮರಿಪೆನೇಳುಪುರಗಳೊಡೆಯಕರುಣಿಸಯ್ಯ ಮುಗಿವೆ ಕೈಯ್ಯಸಿರಿಗದುಗಿನ ವೀರ ನಾರಾಯಣನದೂತರೊಳಗೆ ಪ್ರಿಯಾ 3
--------------
ವೀರನಾರಾಯಣ
ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಪುರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರವಾಸುದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ61ಶರಣು ಹೊಕ್ಕೆನೋ ನಿನ್ನ |ಪರವಾಸುದೇವನೇ ಪಾಲಿಸೆನ್ನಲಿ ಕೃಷ್ಣ |ಕರಿರಾಜವರದನೇ ಶರಣ ವತ್ಸಲ ಘನ್ನ |ಭಕ್ತಜನ ಪ್ರಸನ್ನ |ಉರುಗುಣಾರ್ಣವ ವೇದವೇದ್ಯನೆ |ಶಿರಿ ಕರಾಂಬುರುಹಾಚೀತಾಂಘ್ರಿ |ಸರೋಜವಿಧಿಶಿವಾದ್ಯಮರ ವಂದ್ಯನೆ ಸರ್ವಕರ್ತಾಶರಣುಹೊಕ್ಕೆನೋ ನಿನ್ನ|| ಪಮೀನಕೂರ್ಮವರಾಹ| ಚಿನ್ಮಾತ್ರವಪುಷವೀರಭದ್ರ ನೃಸಿಂಹ||ಬಲಿರಾಯಗೊಲಿದು ಕೆಡಹಿದೈತ್ಯ ಸಮೂಹ ||ದುಷ್ಟನೃಪರ ಸೀಳಿ ಬಿಸುಟು ಬ್ರಹ್ಮ | ಕುಲವರವಾಯು ಮಹಾರ್ಹಹನುಮಪ್ರಿಯರವಿ ಸುತ ವಿಭೀಷಣರಿಗೆ ನೀ ಅಭಯನೀಡಿ ಪಾಂಡು -ತನಯರು ದ್ರೌಪದೀ ವಿದುರಉದ್ಧವಇನ್ನುಬಹು ಸಜ್ಜನರಿಗೊಲಿದು ||ಜನಜನೆನಿಸಿದಿ ದೈತ್ಯಮೋಹಕ ಸುರಸುಬೋಧಕ ಬುದ್ಧಶರಣು |ಕ್ಷೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಚೋರರಾಜರ ಸದೆದು -ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪಿಸಿದಿ ಹೇ ಕಲ್ಕಿ ನಮೋ ನಮೋಪಾಹಿಸಂತತ1ಸರ್ವಗತ ಸರ್ವೇಶ | ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ನೀನೇ ಕಾಲವಸ್ತುದೇಶ ||ಸರ್ವತ್ರಒಳಹೊರ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿಹ ಶ್ರೀಶ ||ಶ್ರೀತತ್ವ ನಿನ್ನಲಿ ಓತಪ್ರೋತಮಹೇಶ | ಅಕರನೇನಿರ್ದೋಷ ||ಸಚ್ಚಿತ್ ಸುಖಮಯ ಆತ್ಮಾಪ್ರೇದಕ್ಕೂ ಅಮಿತ ಸತ್ಕಲ್ಯಾಣಗುಣನಿಧೇ ||ಸರ್ವಜಗಚ್ಚೇಷ್ಟೆಯನು ಗೈಸುತಿ ಸ್ವಪ್ರಯೋಜನ ರಹಿತಸ್ವಾಮಿಯೇ |ಅಜಿತರುಚಿರಾಂಗದನೇ ಸ್ವಾಸ್ಯನೇ ಸರ್ವಭೂತಾಂತರಾತ್ಮನೇ ||ಅಚ್ಯುತನೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾಮನೇ ಅತಿಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಸಂಪತ್‍ದಾತಕರುಣಿ | ಗುರುವೇಂಕಟ || ಶರಣು || 2ಧರ್ಮಪುರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಿ | ಶೇಷಶಯನನೇನಮೋ ಪರವಾಸುದೇವ ಪ್ರಮೋದಿ ||ಮದ್ದೋಷ ಕಳೆದು ಸದ್ಧರ್ಮದಲಿ ಇಡು ದಯದಿ |ವೃಷಾತಪಿಯೇ ಕಪಿತನಾಮಕನಮೋ ಆನಂದಿ ನಂದಾ ನಂದನ ನಂಹಿಜಗದಾಧಾರ ಶ್ರೀಕೂರ್ಮನಭ ಅರ್ಕಾದಿ ಧಾರಕ ಶಿಂಶುಮಾರನೇಸಾಗರವು ಭೂಮಿಯನು ನುಂಗದೇ ಹಿಂದೆ ಸೆಳೆದು ಧರೆಯರಕ್ಷಿಪ ||ಸಾಗರದಲ್ಲಿರುವ ವಡವಾವತ್ತಅಗ್ನಿನೀನು ಸವತ್ರ ಹರವು |ಮುಖ್ಯ ರಕ್ಷಕ ವೇಧತಾತ ಪ್ರಸನ್ನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶ್ರೀಪತಿಗರುಡಕೇತನಶರಣು ಹೊಕ್ಕೆನೋನಿನ್ನ 3
--------------
ಪ್ರಸನ್ನ ಶ್ರೀನಿವಾಸದಾಸರು