ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಶ್ರೀ ಪ್ರಾಣದೇವರು ಹನುಮಂತ ಹನುಮಂತ ಮುನಿವ್ಯಾಸ ಕರಕಮಲಾರ್ಚಿತ ಜಯವಂತ ಪ ಭೂಲೋಲ ಕೋಲಜ | ಕೂಲ ಸುಮಂದಿರ ಪತಿ ವಂದಿತ ಕಾಲ ಕಾಲದಿ ನಿನ್ನ ವಾಲೈಸುವರ ಸಂಗ ಪಾಲಿಸು ಕರುಣದಿ | ಕಾಳಿಮನೋಹರ 1 ಬಾಣರೂಪನೆ ಪಂಚಬಾಣ ವಿವರ್ಜಿತನೆ | ಷ ಟ್ಕೋಣ ಮಧ್ಯದಿ ಬಂದು ನೀನೆಲಸಿ ಕ್ಷೋಣಿಗೀರ್ವಾಣ ಸುಶ್ರೇಣಿಯಿಂದರ್ಚನೆ ಮಾಣದೆ ಕೈಗೊಂಬ \ ವಾಣೀಶ ಸ್ಥಾನಾರ್ಹ 2 ಸಿಂಧು ಬಂಧನ ಶಾಮಸುಂದರ ವಿಠಲನಾ ದ್ವಂದ್ವಪಾದಾರವಿಂದಕ ಮಧುಪನೆಂದೆನಿಸಿದ ಗುರು ಭವಬಂಧನ ಬಿಡಿಸೋ ಕಾಯೋ 3
--------------
ಶಾಮಸುಂದರ ವಿಠಲ