ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ನಮೋ ನಮೋ ಮಾತೇ ಎನ್ನಯ ಶ್ರಮಾವ ಕÀಳಿ ದ್ಯೋತೆ ಪ ಕ್ಷಮಾತಳದಿ ನಿ ಸುಮಾಹಕಲ್ಪ ದೃಮೋಪಮಾಗಿಹೆ ಸಮಾನ ಸೋತ್ತಮೆ ಅ.ಪ ರಮಾಧವನರಾಣೀ ನೀ ತಮೋರೂಪ ಕಲ್ಯಾಣೀ ನಮಿಪೆ ನಿನ್ನನು ಕ್ಷಮಾದಿಪತ್ಯವ ಮಮೈವ ಪಾಲಿಸು ವಿಮಾನ ನಿಲಯಳೆ 1 ಧರಾತಳದಿ ಬಂದೂ ನೀ ದುರಾಳ ತತಿ ಕೊಂದೂ ಭರಾದಿ ಲೋಕದಿ ಮೆರಾದ ನಿನ್ನನು ಶಿರಾದಿ ನಮಿಸಿದೆ ವರಾವ ಪಾಲಿಸು 2 ಪಿತಾಮಹನ ಮಾತೇ ನೀ ವಿತಾತ ಗುಣ ಖ್ಯಾತೇ ದಾತಾ ಗುರುಜಗ - ನ್ನಾಥಾ ವಿಠಲನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾನಿನಿ ದೂತಾನ ಪೊರೆವೋದು 3
--------------
ಗುರುಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು