ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಚಪ್ಪರಿಸಲು ಬೇಕಾದವರು ಬನ್ನಿ ಇಷ್ಪೊದು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿದು ಪೆಪ್ಪರ್ ಮೆಂಟ್ ಪ. ಚೀಪೂತಲಿದ್ದರು ಸವೆಯುವದಲ್ಲವು ಜಾತಿ ಭೇದವಿಲ್ಲ ಇದಕೆ ಭಕ್ತಿ ಕಾರಣ ನೀತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾಮೂಲಾಧಾರದ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮೆಂಟ್ 1 ಸಾಸಿವೆಯಷ್ಟೊತ್ತು ನೆನದರೆ ಸಾಕೆಂಬ ಕÀಲಿಯುಗ ಮಹಿಮೆಯ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮೆಂಟ್ 2 ಆಕುಲ ಈಕುಲ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದನರಿಸಲು ನಾಲ್ಕು ವೇದವನೊಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಹಸ್ತದಿ ತಂದ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮೆಂಟ್ 3 ನಾಕಚಾರವಂದ್ಯನ ಸ್ತುತಿಗೊದಗುವ ಸಾಕುವ ಭಕ್ತರಿಗಮೃತನೆರೆವ ಸಾಕಾರ ರೂಪದ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮೆಂಟ್ 4 ಭೂಮಿಯ ತಂದ ಸೂಕರÀ ರೂಪ ಮೊರೆಯ ತೋರಿದ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮೆಂಟ್ 5 ಧರುಣಿಯ ಪಾದದಿಂದಾಕಾಶಾಪಾತಾಳಾತ್ವರ ಧರುಣಿ ಪಾಲರ ಉರುಳಿಸಿ ಕೆಡಹಿದ ಕೊಡಲಿ ಮಹಿಮೆಯ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮೆಂಟ್ 6 ಮಂಗನ ಜೊತೆಯಲಿ ಸೇರಿ ನಾರಿಯ ಭೂಜಂಗುಳಿ ನಡುಗಲು ಭೋರ್ಗರೆಯಲು ಮಳೆ ಮಂದರ ನೆಗÀಹಿದ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮೆಂಟ್ 7 ರುಚಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮೆಂಟ್ 8 ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಹರಿಸುವ ದಿವ್ಯಸೂರ್ಯತೇಜ ಅರ್ಥಿಲಿ ಬುಧರು ಚಪ್ಪರಿಪ ದಿವ್ಯ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮೆಂಟ್ 9
--------------
ಸರಸ್ವತಿ ಬಾಯಿ