ಒಟ್ಟು 2 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 2 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಕೊಡು ಕೊಡು ಕೊಡೋ ವರವಾ ತಡವ್ಯಾಕೋ ದೇವಾ ನೀ ಪ ಒಡೆಯ ನಿನ್ನಯ ಯುಗ ಅಡಿಗಳ ಭಜಿಸುವೋ ಸು ಧೃಢ ಭಕುತಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಡೆಯದೆ ಎನಗೆ ನೀ ಅ.ಪ ಪೊಡವಿ ಪಾಲಕ ನೀನೆಂದು ಭಿಡೆಯವನ್ನು ನಾ ಮಾಡೆ ಕಡಲಶಯನ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಡದಿಸಹಿತಾಗಿ ನೀ 1 ಜಡಜಲೋಚನ ದೇವಾ ಹುಡಗ ನೀನೆಂದು ನಾ ನುಡಿದ ಮಾತುಗಳ ನಿ ನ್ನೊಡಲೊಳಗಿಡದೆ ನೀ 2 ಚಟುಲಗುರು ಜಗನ್ನಾಥಾ ವಿಠಲ ನಿನ್ನ ನಾ ಕÀರಾ ಪುಟದಿ ಬೇಡುವೆ ಮಮ ಹೃ ತ್ಪುಟದಿ ತೋರುವೆನಿಂದು ನೀ 3
--------------
ಗುರುಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು
ರಾಜರ ನೋಡಿರೈ ಇನತತಿತೇಜರ ಪಾಡಿರೈ ಪಪೂಜಕÀರಾ ಸುರಸನ್ನುತರ ಅ.ಪವರಪಾಷ್ರ್ಣಿದ್ವಯ ಪರದಲಿ ಶೋಭಿಪಜಾನುಗಳೋ ಶಶಿಬಿಂಬಗಳೋ 1ಕಟಿತಟವೋಕೇಸರಿನಡುವೋತುಂಬಿದ ಕರುಣನ ಗುಂಭಸುನಾಭೀ -ತಾವರೆಯೋ ಗಂಗಾಸುಳಿಯೋ 2ಸುಂದರಕುಕ್ಷಿಸುಚಂದನ ಚರ್ಚಿತದಂಡಗಳೋಕರಿಶುಂಡಗಳೋ3ಯತಿಕುಲವರ್ಯನ ಸ್ಮಿತಯುತವಕ್ತ್ರಕ್ಷಿತಿಸುರ ವಂದ್ಯನ ಅತಿ ಸುಂದರ -ನಯನಗಳೋ ನೈದಲಿಯುಗಳೋ 4ಘಣೆಯೋ ಅಕ್ಷತಮಣಿಯೋ 5ಮಂದಿರವೆನಿಸುವ ವೃಂದಾವನಶುಭವೃಂದಾರಕಘನವೃಂದದಿ ರಾಜಿಪದಾತಾಜಗದೊಳು ಖ್ಯಾತಾನೀತಾ ಭಾವಿ ವಿಧಾತಾ 6ಶಿಷ್ಟರ ಸುಮನೋಭೀಷ್ಟದ ಗುರುಜಗ -ನ್ನಾಥವಿಠಲ ದೂತಾ 7
--------------
ಗುರುಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು