ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಪರಿಪಾಲಿಸು ಎನ್ನನು| ಶ್ರೀ ಜಗದಂಬ| ಪರಿಪಾಲಿಸು ಎನ್ನನು ಪ ಕರುಣಾಶರಧಿ ಶಂಕರಿ| ಕಮಲವ ಸ್ಮರಿಸಿ ಬೇಡುವೆ ಅ.ಪ ರುಧಿರಬೀಜಸಂಹಾರಿಣಿ|| ವಧಿಸಿ ಶುಂಭ ನಿಶುಂಭ ದೈತ್ಯರ|| ಮಹಿಯನು ಪೊರೆದ ಮಾತೆ1 ಲಂಬೋದರ ಜನನಿ| ಶ್ರೀ ಜಗದಂಬ| ಕÀಂಬುಕಂಧರೆ ಸುಗುಣಿ|| ರುದ್ರಾದ್ಯಮರ ವಂದಿತೆ|| ಸುಮನೋಹರೆಯೆ ಶಂಕರಿ2 ಅರುಣಾಸುರನ ವಧಿಸಿ| ಮೆರೆವ ನಂದಿನಿನದಿಯ ಮಧ್ಯದಿ ಲಾಲಿಸಿ ಪೊರೆವ ಜನನಿ 3 ದುಷ್ಟದಾನವ ಮರ್ದಿನಿ|| ನೆಷ್ಟು ಪೊಗಳಿದರೆನಗಸಾಧ್ಯವು|| ಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನಿ 4 ಶಂಕರಿ ಘನಸುಗುಣಿ|| ಗೆಲಿದು ಮೆರೆಯುವ|| ಕಿಂಕರನ ಮನದಿಷ್ಟವೀಯುತ 5
--------------
ವೆಂಕಟ್‍ರಾವ್