ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಯೋಗಿ ಯೋಗಿ ಪ ಉಡುವರ ಕಂಡು ಉಡುವನು ತಾನುತೊಡುವರ ಕಂಡು ತೊಡುವನು ತಾನುಕೊಡುವರ ಕಂಡು ಕೊಡುವನು ತಾನಾಗಿ 1 ನಡೆವರ ಕಂಡು ನಡೆವನು ತಾನುಹಿಡಿವರ ಕಂಡು ಹಿಡಿವನು ತಾನುಬಿಡುವರ ಕಂಡು ಬಿಡುವನು ತಾನು 2 ಪೇಳ್ವರ ಕಂಡು ಪೇಳ್ವನು ತಾನುಕೇಳ್ವರ ಕಂಡು ಕೇಳ್ವನು ತಾನುತಿಳಿವರ ಕಂಡು ತಿಳಿವನು ತಾನಾಗಿ3 ಆಡುವರ ಕಂಡು ಆಡುವನು ತಾನುಕಾಡುವರ ಕಂಡು ಕಾಡುವನು ತಾನುಓಡುವರ ಕಂಡು ಓಡುವನು ತಾನಾಗಿ 4 ಹಿರಿಯರ ಕಂಡು ಹಿರಿಯನೆ ತಾನಾಗಿಕಿರಿಯರ ಕಂಡು ಕಿರಿಯನೆ ತಾನಾಗಿಗುರು ಚಿದಾನಂದನೆ ತಾನಾಗಿ 5
--------------
ಚಿದಾನಂದ ಅವಧೂತರು