ಒಟ್ಟು 3 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಒಳ್ಳಾದು ಬರುತಾದೆ ಒಳ್ಳಾದು ಬರುತಾದೆ | ಒಳ್ಳಾದು ಬರುತಾದೆ ಕೈಯ್ಯದೋರೆ | ಗೋಪೆಮ್ಮ ಕೈಯ ನೋಡೇನು ಪ ಹೆತ್ತವಸರ ಬುಟ್ಟಿ ಹೊತ್ತದಿವ್ಯಂಬರ ಕೊರವಿ | ಉತ್ತಮದಾ ನುಡಿಗಳನು ಸತ್ಯಾಪುರದಿ ಹೇಳಬಂದೆ | ಕೈಯ್ಯದೋರೆ 1 ಮಥುರಾನಗರದಲ್ಲಿ ಮದನಮೋಹನಾ ಜನಿಸಿ | ಸದೆದು ಕಂಸಾದ್ಯರೆಲ್ಲಾ | ವದಗಿ ಹರಿವಾ ಕರಿಯಾ ನಿಮ್ಮ | ಕೈಯ್ಯದೋರೆ 2 ವರ ಉಗ್ರಶೇನನಿಗೆ ಅರಸು ತನವಾ ಕೊಟ್ಟು | ಪರಿ ಕರುಣೆಯಿಂದಾ | ಶರಣರನು ಹೊರೆವ ನಮ್ಮಾ ಕೈಯ್ಯದೋರೆ 3 ಮೌನಾಕಾ ವಲಿಗೆ ಹಾಕಿ | ತಾನು ಗೋಕುಲದಿ ಬೆಳೆದು ನಾನಾ ಉಪಾಯದಿ ಬಂದಾ | ದಾನವರ ಗೆದ್ದಾ ನಮ್ಮ | ಕೈಯ್ಯದೋರೆ 4 ಭಾರ ನಿಳುಹಲಾಗಿ | ಮಹಿಪತಿ ಸುತಪ್ರಭು | ಮಹಿಮೆ ದೋರ ಬಂದಾನಮ್ಮ | ಕೈಯ್ಯದೋರೆ 5
--------------
ಕಾಖಂಡಕಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದಾಸರು