ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಆನಂದಾ ಅದ್ವೈತಾ ಬಲ್ಲವರಿಗೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ ಆನಂದಾ ಅತಿ ಸಾಧುಗಳಲಿ ಸಹ ಜಾನಂದಾ ಸುಖಸಮಾಧಿಯಲಿ ಬೋ ಧಾನಂದಾ ಭಕ್ತ ವೃಂದದಲಿ ಆನಂದ ಸುಖಮಯ ಸರ್ವಭರಿತ ಸಚ್ಚಿ ದಾನಂದಾಮೃತ ರಸಪಾನದೊಳಿರುವ- ಅದ್ವೈತ 1 ಒಳಹೊರಗೊಂದಾಗಿರುವಾ ಹೊಳ ಹೊಳದ ಹಂಬಲಿಸದೆ ಮೆರೆವಾ ಥಳ ಥಳಿಸುವ ತನಿರಸಸುರಿವಾ ಅದ್ವೈತ 2 ಪರಮ ಪುರುಷರ ಸ್ತೋಮದಲಿ ಪರಾ ತ್ಪರ ತತ್ವ ವರವಿಚಾರದಲಿ ಹರಿ ಹರರಿಗೊಂದಿಸುವ ಹಾದಿಯಲಿ ಚರಿಸುತ್ತ ಚತುರ್ಥಮಂಟಪದ ಮದ್ಯದಲಿ ಇರುವಂಥಾ ಸದ್ಗುರು ಪರಶಿವಭರಿತ ವಿಮಲಾನಂದಾ ಅದೈತ 3
--------------
ಭಟಕಳ ಅಪ್ಪಯ್ಯ