ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಏನೇನ ಮಾಡಿದರೇನು ಫಲವಯ್ಯಭಾನುಕೋಟಿತೇಜಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಭಜಿಸದೆಪ.ಹಲವು ಓದಿದರೇನು ಹಲವು ಕೇಳಿದರೇನುಜಲದೊಳ ಮುಳುಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರೇನುಛಲದಿಂದ ಮುಸುಕಿಟ್ಟು ಬೆರಳನೆಣಿಸಿದರೇನುಚೆಲುವ ದೇವನೊಳು ಎರತವಿಲ್ಲದಾತನ 1ಅನ್ನ ಜರೆದು ಅರಣ್ಯ ಚರಿಸದರೇನುಉನ್ನತ ವ್ರತಗಳಾಚಾರಿಸಿದರೇನುಚೆನ್ನಗಾತಿಯ ಸಂಗ ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ದರೇನುಗಾನ ಲೋಲುನಲಿ ಎರಕವಿಲ್ಲದನಕ 2ಬತ್ತಲೆ ತಿರುಗಿ ಅವಧೂತನೆನಿಸಿದರೇನುತತ್ವ ವಾಕ್ಯಂಗಳ ಪೇಳಿದರೇನುಚಿತ್ತಜನಯ್ಯ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರವಿಠಲನಚಿತ್ತದೊಳಿರಿಸಿ ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳದನಕ 3
--------------
ಪುರಂದರದಾಸರು