ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಮಾನವ ತ್ವರಿತ || ವೃಂದಾರಕ ಸದ್ವಂಶಜರಿವರೆನುತ ಮನದೊಳು ಭಾವಿಸುತ ಪ ಗುರುಸುವೃತೀಂದ್ರರ ಕರಕಮಲದಿ ತಾನು ತುರಿಯಾಶ್ರಮವನು | ಧರಿಸುತ ಹರುಷದಿ ರಘುಕುಲಜನ ಚರಣ ಆರಾಧಿಸಿ ಘನ್ನ || ಮರುತಾತಮ ಮರ್ಮಜ್ಞನು ತಾನಾಗಿ ಮೆರೆದನು ಚೆನ್ನಾಗಿ1 ವಾಸರ ಒಲಿಮೆಯಲಿ ಧರೆಯಲಿ ಚರಿಸುತಲಿ ಪರವಾದಿಯ ಮತ- ನರನೆಂದಿವರನು ನಿಂದಿಸುವನೆ ದೈತ್ಯ ನಾ ಪೇಳುವೆ ಸತ್ಯ 2 ಶ್ರೀಮನೋವಲ್ಲಭ ಶಾಮಸುಂದರ ನೇಮದಿ ಪಠಿಸುತ ಪ್ರೀಮದಿ ಶಿಷ್ಯರನ ಸಲಹಿದ ಸಂಪನ್ನ | ಧೀಮಜ್ಜನ ಸಂಸೇವಿತ ಸುವೃತೀಂದ್ರ ಹೃತ್ಕುಮುದಕೆ ಚಂದ್ರ 3
--------------
ಶಾಮಸುಂದರ ವಿಠಲ