ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಶ್ರೀನಿವಾಸಾ ನೀನೇ ಪಾಲಿಸೋ ಶ್ರೀಯುತಜನಪಾಲಗಾನಲೋಲ ಶ್ರೀ ಮುಕುಂದನೇ ಪಧ್ಯಾನಮಾಳ್ಪ ಸಜ್ಜನರ ಮಾನದಿಂ ಪರಿಪಾಲಿಸುವವೇಣುಗೋಪಾಲಾ ಗೋವಿಂದಾ ವೇದವೇದ್ಯ ನಿತ್ಯಾನಂದಾಅ.ಪಎಂದಿಗೆ ನಿನ್ನ ಪದಾಬ್ಜವ-ಪೊಂದುವ ಸುಖಎಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವೋ ಮಾಧವಾ ||ಅಂಧಕಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನೊಂದು ತತ್ತಳಿಸುತಿಹಅಂದದಿಂದ ಈ ಭವದಿನಿಂದುನೊಂದೆನೋ ಮುಕುಂದ1ಎಷ್ಟುದಿನ ಕಷ್ಟಪಡುವುದೋ-ಯಶೋದೆಯ ಕಂದದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಲಾಗದೆ ||ಮುಟ್ಟಿ ಭಜಿಸುವನಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ನರಜನ್ಮದವನುದುಷ್ಟಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದರು ಇಷ್ಟನಾಗಿ ಕೈಯ ಹಿಡಿದು 2ಅನುದಿನಅನೇಕ ರೋಗಗಳ-ಅನುಭವಿಸಿದೆನೊಘನಮಹಿಮ ನೀನೆ ಬಲ್ಲೆಯಾ ||ತನುವಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿಲ್ಲ ನೆನೆದ ಮಾತ್ರ ಸಲಹುವಹನುಮದೀಶಪುರಂದರವಿಠಲ ನೀ ಎನಗೆ ಒಲಿದು3
--------------
ಪುರಂದರದಾಸರು