ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಸತಿಸುತಗೆಷ್ಟು ತನಗೆಷ್ಟು ಮಾಡಲು ಬೇಕುಮಿತಿ ಮೀರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅಧೋಗತಿ ಮರುಳೆಪಅವರಸ್ವಾಸ್ತಿಯನೀಗ ಇವರಿಗೆ ಮಾಡಿದರೆಅವರು ಬಾರದೆ ಇವರು ಬಹರೇ ಮರುಳೇಅವರಾರು ಇವರಾರು ನಿನ್ನೊಳಗೆ ನೀ ತಿಳಿಯೋಜವಕರೆಯೆ ತೆರಳುವೆಯೋ ಸಂಗಡಲೆ ಮರುಳೆ1ಮನ ಕಂಡರೆ ಇಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷ ಕಂಡರೆ ಇಲ್ಲಮಾನಿನಿಯ ಒಡವೆಯಲಿ ಚಿಂತೆ ಮರುಳೆಜ್ಞಾನಿಗಳ ಗುರುತರಿಯನಿನಗೆ ಸ್ಥಿರವೆಂತೆಂಬೆನೀನು ಹೊಗದೆನಿತ್ಯನೀನೆಂತು ಮರುಳೆ2ಕದನಮಾಡುವೀ ನಿನ್ನದೀಗ ಎನ್ನದು ಎಂದುಕದನವಾಡಲಿಕೆ ನೀನಾರೋ ಮರುಳೆಮುದಸುಖವನು ಆಗದಿರು ನೀನು ವಸ್ತಿಯಂಕುರಚಿದಾನಂದ ಬಗಳೆಯ ಚಿಂತೆಯನು ಮಾಡುತಲಿ3
--------------
ಚಿದಾನಂದ ಅವಧೂತರು