ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಒರೆವೆ ಹಿತವನೆ ಕೇಳು ಎಲೆ ಮರುಳ ಮೂಢಾಒರೆವೆ ಹಿತವನೆ ಕೇಳೊಇರುವೆನು ಎಲ್ಲಿ ಎಂದೆನ್ನುವೆ ಏಕೆತೆರಳುವೆನೆಲ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನು ಶಿವನಹೆ ಪ ಸತಿಸುತರ ನಂಬಬೇಡ ಯಮಧರ್ಮನಮನೆಯ ಸೇವಕರು ನೋಡಾ ಮಕ್ಕಳ ಒಡಗೂಡಾಮಿತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಮೋಹವು ಹೆಚ್ಚಿಗತಿಗೆಡಿಸೆ ಒಪ್ಪಿಸುವರು ನಿನ್ನ 1 ಇಂದು ನಿನಗೆ ವಸತಿ ಸ್ಥಳವುಎಲ್ಲಿ ದೇವರು ಬಂದು ತುಳಿದಾಡುವರಿಂದುಬಲ್ಲವನಾದರೆ ಸತ್ಯವಿದೆನ್ನುತಎಲ್ಲರ ಆಸೆಯ ಮನದಲಿ ತ್ಯಜಿಸು2 ಸುಂಟರಗಾಳಿಯು ರವದಿ ತಿರುಗಿದವೊಲುಉಂಟು ಅನಂತಕಾಲದಿ ಜನನ ಮರಣಗಳುಅಂಟಿಯೆ ಕಾಲವ ಮರುಳದು ಬೇಡಅಂಟಿಯೆ ಹೊಂದು ಚಿದಾನಂದ ಬ್ರಹ್ಮವ 3
--------------
ಚಿದಾನಂದ ಅವಧೂತರು