ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಪರಿಪಾಹಿ | ವರ ಪ ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ವೀರಭದ್ರನಗ್ರಜನೆ ಮಹಾ ರುದ್ರದೇವನ ಸುಕುಮಾರ | ಧೀರ ಅ.ಪ ಮೊದಲು ನಿನ್ನಡಿಗಳಿಗೆ ಮುದದಿ ವಂದಿಸುವರಿಗೆ ಸದಮಲ ಸುಮಾರ್ಗವೀವದೇವ | ವರ1 ಏಕವಿಂಶತಿಸುರೂಪ ಕಾಕುದುರ್ಮತಿಯನು ನಿ- ರಾಕರಿಸಿ ಕೊಡುವದು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಂ | ವರ 2 ತಾಮಸರಹಿತ ಗುರುರಾಮವಿಠಲನಡಿಗಳ ನಿ- ಷ್ಕಾಮದಿಂದಾ ಭಜಿಸುವಂತೆಮಾಡು | ವರ 3
--------------
ಗುರುರಾಮವಿಠಲ