ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ವಿಷಯದೊಳಿರೆಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವಿಷಯ ಪಾಪ ಹತ್ತಿತೇನವಿಷಯದೊಳಿರುತಾತ್ಮನಾಗಿಯೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಭಸ್ಮವಹುದು ದುರ್ಗುಣಪಮುತ್ತೈದೆ ಇರುತಿರಲ್ಕೆ ಆಕೆಗೆ ಕೆಲಸವು ಬಹಳವಾಗಿಮುತ್ತೈದೆಯು ತಾನು ಎಂಬುದು ಮರೆತರೆಮತ್ತೆ ವಿಧವೆಯಾದುದೆಲ್ಲಿ1ಒತ್ತೊತ್ತು ಮನೆ ಇರುತಿರಲುಸ್ವಪ್ನಹತ್ತಿರೆ ಕೆಟ್ಟುಹೋಗಿರಲುಮತ್ತುತ್ತಮನು ಸ್ವಪ್ನದಲಿ ಕೆಟ್ಟು ಎಚ್ಚರವಾಗೆಉತ್ತುಮನು ಕೆಟ್ಟಿದೇನು2ಶರೀರ ಧರ್ಮವು ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಹೊಳೆಯೆಕಾಮ ಹೊರಳಿ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಸುಳಿಯೆವರಚಿದಾನಂದ ಗುರುತಾನಾಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಮರೆದ ಕರ್ಮನಿಂದುರಿಯೇ3
--------------
ಚಿದಾನಂದ ಅವಧೂತರು