ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ತಾರಕ - ಹರಿ - ಪೊರೆಯೋ | ಹೇ ನರಹರಿತಾರಕ - ಹರಿ - ಪೊರೆಯೋ ||ಅ|| ಸಾರಾಸಾರವ ಕಾಣೆನೊ ನರಸಿಂಗಸಾರಿದೆ ತವ ಪದ ಸರಸಿಜ ರಂಗ ಅ.ಪ. ಭಾರ ಕರ್ತೃವೆ ಹರಿ ಭರಿಸುವೆ ಸಕಲರ | ಭರ್ತೃವೆಂದೆನಿಸೀಹರಣ ಬಾಂಧವರನ | ಪೊರೆವೆನೆಂಬ ಹಮ್ಮತಿಯಹರಿಸಿ ಎನ್ನಯ ದುಷ್ಟ | ಕಾರಕ ಭ್ರಮ ಬಿಡಿಸೊ 1 ಇತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ | ತತ್ವರ ಜೋಡಿಸಿಹೊತ್ತು ಹೊತ್ತಿಗೆ ತುತ್ತು | ಇತ್ತು ರಕ್ಷಿಸುತಿರೇ |ಮತ್ತೆ ಮದಿಂದ್ರಿಯವೇ | ಕರ್ತೃ ಎಂತೆಂದೊಂಬಮತಿ ಭ್ರಮ ಬಿಡಿಸುತ್ತ | ಹರಿಸೊ ಕ್ರಿಯಾ ಭ್ರಮ 2 ಕಾಯ ಬಂಧುಗಳೆಲ್ಲ | ಪ್ರೀಯರೆನಿಸಿಗೊಂಬದ್ರವ್ಯ ವಿಭ್ರಮ ಬಿಡಿಸೋ | ಕಾಯಜ ಪಿತನೇದಿವ್ಯ ಮೂರುತಿ ಗುರು | ಗೋವಿಂದ ವಿಠಲನೇಭವ್ಯ ರೂಪವ ತೋರಿ | ದರ್ವಿ ಜೀವನ ಕಾಯೊ 3
--------------
ಗುರುಗೋವಿಂದವಿಠಲರು