ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಬೆದರದಿರೆಲೆ ಆತ್ಮಮಧುಸೂದನನ ಕೃಪೆ ಹೊಂದು ದುಷ್ಕøತಕೆಬೆದರದಿರೆಲೆ ಆತ್ಮ ಪ.ಹರಿಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣರ ಸ್ಮರಣೆಯೊಂದಿರಲಿದುರಿತನೊರಜುವಿಂಡು ಉರಿಯ ನುಂಗುವವೆ1ಪರವನಿತೆಗೆ ಚಿತ್ತ ಬೆರೆಯದಲಿರಲಿಮರುಳು ಕೀನಾಶಭಟರ ಊಳಿಗಕ್ಕೆ 2ಭೂತದಯ ವಿನಯ ಮಾತುಗಳಿರಲಿಪಾತಕದಾರಿದ್ರ್ಯಾವ್ರಾತ ಬೊಬ್ಬುಳಿಗೆ3ದ್ವಿಜರಾಜಗಮನನ ದ್ವಿಜಭಜನಿರಲಿಸುಜನಪವಾದ ಶೀಲ ರಚಕ ಸಮೂಹಕೆ 4ವಿಬುಧರು ಬರೆದಿತ್ತ ಅಭಯಪತ್ರಿರಲಿಶುಭಪಥ ತಡೆವ ಅಬುಧಸುಂಕಿಗರ್ಗೆ 5ಸುವೈರಾಗ್ಯಮನೆ ದೃಢ ಕವಟ ಬಲ್ಕಿರಲಿಭವಾಂಬುಧಿ ಗೋಷ್ಪಾದವಹುದು ತಿಳಿಯದೆ 6ಪ್ರಸನ್ವೆಂಕಟೇಶನ್ನ ದಾಸರೆ ರಂಭೆಯರುಹೇಸಿ ನೃಪಾಂಗನೇರು ಎಳೆಸಲಿ ಕಂಗೆಟ್ಟು 7
--------------
ಪ್ರಸನ್ನವೆಂಕಟದಾಸರು