ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಊರಿಗೆಕೇರಿಗೆ ಬಾ ಕಂಡೆ ದಾಸಯ್ಯ ಪಕೇರಿಗೆ ಬಂದರೆ ದಾಸಯ್ಯ - ಗೊಲ್ಲ - |ಕೇರಿಗೆ ಬಾ ಕಂಡೆ ದಾಸಯ್ಯ ಅ.ಪಬೆರಳಲಿ ಗಿರಿಯನೆತ್ತಿದನೆ ||ಇರುಳು - ಹಗಲುಮರಣವ ಮಾಡಿದ ದಾಸಯ್ಯ 1ಮುಂಗೈ ಮುರಾರಿ ದಾಸಯ್ಯ - ಚೆಲುವ |ಹಾಂಗೆ ಹೋಗದಿಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಡ ದಾಸಯ್ಯ - ತಾಳು - |ರೊಟ್ಟಿ ಸುಡುವನಕ ದಾಸಯ್ಯ - ತಂ - |ಬಿಟ್ಟನಾದರು ಮೆಲ್ಲೊ ದಾಸಯ್ಯ -ಪುರಂದರ- |ವಿಠಲನೆಂಬ ದಾಸಯ್ಯ 5
--------------
ಪುರಂದರದಾಸರು