ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಬೇಗ ಬಾರೊ ಬೇಗ ಬಾರೊ ನೀಲಮೇಘವರ್ಣ ಪ. ಬೇಗ ಬಾರೊ ಬೇಗ ಬಾರೊ ವೇಲಾಪುರದ ಚೆನ್ನಅ.ಪ. ಇಂದಿರ ರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಬೇಗ ಬಾರೊನಂದನ ಕಂದ ಮುಂಕುಂದ ಬೇಗ ಬಾರೊ 1 ಅನಿರುದ್ಧ ಬೇಗ ಬಾರೊಹದ್ದನೇರಿದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬೇಗ ಬಾರೊ 2 ರಂಗ ಉತ್ತುಂಗ ನರಸಿಂಗ ಬೇಗ ಬಾರೊಕಂಗಳಿಗೆಸೆವ ಶುಭಾಂಗ ಬೇಗ ಬಾರೊ 3 ಧೀರ ಉದಾರ ಗಂಭೀರ ಬೇಗ ಬಾರೊಹಾರಾಲಂಕಾರ ರಘುವೀರ ಬೇಗ ಬಾರೊ4 ಅಯ್ಯ ವಿಜಯ್ಯ ಸಾಹಯ್ಯ ಬೇಗ ಬಾರೋ ಉ-ದÀಯಾದ್ರ್ರಿವಾಸ ಹಯವದನ ಬೇಗ ಬಾರೊ 5
--------------
ವಾದಿರಾಜ