ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಮುಕುಂದ ಹರಿ ವಿಠಲ | ಸಾಕ ಬೇಕಿವನಾ ಪ ಅಕಳಂಕ ಚರಿತ ಹರಿ | ವಿಖನ ಸಾಂಡೊಡೆಯ ಅ.ಪ. ಮೋದಮುನಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗ | ಬೋದೆಯುಳ್ಳವನಿವನುವಾದಿರಾಜರ ಕರುಣ | ಪಾತ್ರನಿಹ ನೀತಾಸಾಧು ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲಿ | ಆದರಣೆಯುಳ್ಳವನುಕಾರುಕೊ ಬಿಡದಿವನ | ಬಾದರಾಯಣನೇ 1 ಜ್ಞಾನಿಗಳ ವಂಶದಲಿ | ಜನುಮಪೊತ್ತಿಹನೀತಜ್ಞಾನಾನು ಸಂಧಾನ | ಪಾಲಿಸೀ ಇವಗೇಮೌನಿಗಳ ಸಹವಾಸ | ಸಾನುಕೂಲಿಸಿ ಹರಿಯೆಧ್ಯಾನಗೋಚರನಾಗೊ | ವೇಣುಗೋಪಾಲ 2 ಪಾದ | ಸದ್ಭಜಕ ನೆನಿಸೋಅಧ್ವೈತ ಪ್ರಕ್ರಿಯವ | ಪ್ರಧ್ವಂಸಗೈವಂಥಶುದ್ಧ ಮತಿಯನೆ ಇತ್ತು | ಉದ್ದರಿಸೊ ಇವನಾ 3 ಅಚ್ಯುತಾನಂತ ಹರಿ | ಉಚ್ಚರೊಳು ಉಚ್ಚನಿಹಉಚ್ಚ ನೀಚಗಳೆಂದು | ಸರ್ವ ಜೀವರೊಳುಸ್ವಚ್ಛ ತರತಮ ಬೇಧ | ಪಂಚಕವ ತಿಳಿಸಿವಗೆಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾತ್ಮ | ಮಚ್ಛಾದಿ ವಪುಷಾ 4 ಭಾವುಕರ ಪರಿಪಾಲ | ದೇವರಾತನಿಗೊಲಿದೆಜೀವರಂತರ್ಯಾಮಿ | ವಿವಿಧ ರೂಪಾತ್ಮಾನೀವೊಲಿದು ಇವನೀಗೆ | ಸರ್ವದಾ ಪೊರೆಯಂದುದೇವ ಭಿನ್ನವಿಪೆ ಗುರು | ಗೋವಿಂದ ವಿಠಲಾ 5
--------------
ಗುರುಗೋವಿಂದವಿಠಲರು