ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಮಚ್ಛನೇತ್ರಿಯರಿಗೆ ಉಚಿತವನೆಅಚ್ಯುತಕೊಟ್ಟನೆಂದುಉಚ್ಛವದಿಕೋಲಹೊಯ್ದೇವಕೋಲಪ.ಮುತ್ತು ಮಾಣಿಕದ ವಸ್ತ ಮತ್ತೆ ಕುದುರೆಯ ಸಾಲುಛsÀತ್ರ ಚಾಮರ ರಥಗಳುಕೋಲಛsÀತ್ರ ಚಾಮರ ರಥ ಉಚಿತವಅರ್ಥಿಲೆ ದ್ರೌಪತಿಗೆ ಹರಿಕೊಟ್ಟಕೋಲ1ಸಾರಾವಳಿಯ ಸೀರೆ ಥೋರ ಮುತ್ತಿನ ಸರಹಾರಭಾರಗಳು ಹಿಡಿದೇಜಿಹಾರಭಾರಗಳು ಹಿಡಿದೇಜಿ ಉಚಿತವನಾರಿ ಕುಂತೆಮ್ಮಗೆಹರಿಕೊಟ್ಟಕೋಲ2ದುಂಡು ಮುತ್ತಿನ ವಸ್ತ ತಂಡ ತಂಡದ ಜವಳಿಪಂಡಿತರಿಗೆಲ್ಲ ಉಚಿತವಪಂಡಿತರಿಗೆಲ್ಲ ಉಚಿತವ ಸಭೆಯೊಳುಪುಂಡರಿಕಾಕ್ಷ ಇವು ಕೊಟ್ಟಕೋಲ3ಲೆಕ್ಕ ವಿಲ್ಲದೆ ವಸ್ತ ಅಚ್ಚ ಬೆಳಕಿನ ಸೀರೆಸಂಖ್ಯವಿಲ್ಲದಲೆ ರಥಗಳುಸಂಖ್ಯ ವಿಲ್ಲದಲೆ ರಥಗಳ ಪಾಂಡವರಮಿಕ್ಕ ಮಡದಿಯರಿಗೆ ಇವು ಕೊಟ್ಟಕೋಲ4ಅರ್ಥಿನೋಡಬಂದ ಜನಕೆ ಮುತ್ತು ರತ್ನದ ವಸ್ತಚಿತ್ತಜನೈಯ ಇವುಕೊಟ್ಟಕೋಲಚಿತ್ತಜನೈಯ್ಯ ಇವುಕೊಟ್ಟ ರಮಿ ಅರಸುವಿಸ್ತರಿಸಿ ಹೇಳಲೊಶವಲ್ಲ 5
--------------
ಗಲಗಲಿಅವ್ವನವರು