ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಇಂದು ಧನ್ಯನಾ ಪ ಇಂದು ಧನ್ಯನ ಇಂದಿರೇಶನಾ| ಇಂದುವದನವ ಕಂಡೇನಾ| ಕಂದರೊಳಗುದ್ಧಂಡನಾ| ಬಂದು ಪಾಲ್ಬೆಣ್ಣೆ ಉಂಡನಾ 1 ಅರ್ನವೊಪಮ ವರ್ಣಕಾಯಸು| ವಾಹನ ಕರುಣನಾ| ನಿರ್ನಸುವರಣ ನಿಪುಣನಾ| ಸ್ವರ್ಣವಸನಾ ವಿರ್ಣನಾ 2 ಮಹಿಯ ಭಾರವನಿಳುಹಲೋಸುಗ|ದಯ| ಗೃಹದೊಳಗ ತಾಬೆಳೆದನಾ| ಇಹಪರ ಜನ ಹೊರೆದನಾ| ಮಹಿಪತಿಸುತ ವರದನಾ 3
--------------
ಕಾಖಂಡಕಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದಾಸರು