ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ವೃದ್ಧಾಚಲ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ77ಮಂಗಳದಾಯಕ ವೃದ್ಧಾಚಲ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣಪಾಲಯ ಮಾಂ ಪಭೂರ್ಭುವಃ ಸ್ವಹಃಪತಿಶ್ರೀ ಮುಷ್ಣವರಾಹಮಹಾಬಲ ಪ್ರೋಜ್ವಲ ನರಹರಿ ಪ್ರಿಯ ನಮೋ 1ವಿದ್ಯುದಶಿತ ಶಿತ ಲೋಹಿತ ಶ್ಯಾಮೋವದನತ್ರಿಲೋಚನಮೃತ್ಯುಂಜಯನಮೋ2ಬಾಲ ಬದರಧರ ಶೈಲ ಸುತಾಯುತಮೌಲಿ ಜಟಾ ಸ್ಫಟಕಾಮಲ ಕಾಂತಿಮಾನ್ 3ಇಂದಿರ ರಮಣ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸರ್ವೋತ್ತಮಬಿಂದುಮಾಧವತವ ಮಂದಿರೇ ಭಾಸತಿ4ಸರ್ಪಾಭರಣ ತ್ರಿಶೂಲಿ ಧೂರ್ಜಟ ಮಮಪಾಪಂ ದ್ರಾವಯ ಕೃಪಯ ಸಂತತ 5ಶಂಭೋ ಶಕ್ರಾದ್ಯಮರ ಜಗದ್ಗುರೋಸುಪ್ರದರ್ಶಯ ಮಮ ಮನಸಿ ಶ್ರೀ ಯಃ ಪತೇಂ 6ಭಾಗ್ಯ ಸಂವೃದ್ಧಿ ದಾ ವೃದ್ಧಾಂಬಾ ಪತೇಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹ ದಯಾಯಾ ಮಮ 7ದರ್ಶನಾರಭ್ಯ ಮದ್ ಹೃದಯೇ ವಿರಾಜಿಸಿಶ್ರೀಶಭಾರತಿಪತಿಸಹ ತ್ಪಂ ಕೃಪಾಳೋ8ವೃತತಿ ಜಾಸನ ಪಿತ ಪ್ರಸನ್ನ ಶ್ರೀನಿವಾಸಭೂತಿದ ಶಿವ ಪ್ರಿಯ ಶಿವತೇ ನಮೋ ನಮೋ 9
--------------
ಪ್ರಸನ್ನ ಶ್ರೀನಿವಾಸದಾಸರು