ಒಟ್ಟು 2 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 2 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಎಂತೊಲಿವನೋ ತನಗಿನ್ನೆಂತೊಲಿವನೋ ಕಂತುಪಿತ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಹರಿ ಪ ಜಡಮನದ ಜಡರು ತೊಡೆದು ಪಿಡಿದು ಸತ್ಯ ನುಡಿಯ ಬಿಡದೆ ಅಡರಿಬರುವ ಎಡರಿಗೆದೆ ಒಡೆಯದೆ ಧೃಢಬಲಿಸುವನಕ 1 ದೋಷದೆಳಿಪ ಹೇಸಿ ಭವದ ವಾಸನಳಿದು ಕ್ಲೇಶನೀಗಿ ದಾಸಜನರ ವಾಸದಿರ್ದು ಈಶಭಜನೆ ಬಲಿಸುವನಕ 2 ಕಾಮಿತಾರ್ಥನೀಗಿ ನಿತ್ಯ ನೇಮಬಿಡದೆ ತಪವ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿದಾಸನಾಗಿ ಶ್ರೀ ರಾಮಮಂತ್ರ ಪಡೆಯುವನಕ 3
--------------
ರಾಮದಾಸರು
ಎನಗಳವೆ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನು ಪೊಗಳಲು ಹೀನಮತಿ ನಾ ಪನ್ನಂಗಶಯನ ಪ ನೀಲಶಾಮನೆ ನಿಮ್ಮ ಲೀಲೆ ಪೊಗಳಲ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಾಲವು ನಾಲ್ಕುವೇದವೆಂದು ನಾಲಿಗೆಯೋಳ್ವಾಣಿನಿಟ್ಟಿರುವನಂತೆ 1 ಸಾಸಿರ ಜಿಹ್ವೆಗಳಿಂದ್ಹೊಗಳಲ್ ಈಶಭಜನೆ ತೀರದೆಂದು ಶೇಷ ಇನ್ನು ಸಾಸಿರಜಿಹ್ವೆ ಆಶಿಸಿ ಬೇಡುವನಂತೆ2 ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಚರಿತ ಶಕ್ತಿ ಸಾಲದಂಥವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂ ಪೊಗಳುವೆನಿಷ್ಟೆ ಮುಕ್ತಿದಾಯಕ ಶ್ರೀರಾಮಯೆನುತ 3
--------------
ರಾಮದಾಸರು