ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ನ್ಯಾಯವೇನೈ ಇದು ಮೂಢ ಜಯ ಬೇಡುವೆ ಗಾಢ ಪ ಜನರನೆರಹಿಕೊಂಡು ಕಪಟ ವಿನಯಗಳನೆ ತೋರುತಲಿ ವನಜನಾಭನ ಗುಣಗಳ ಹೇಳಿ ಧನವ ತರುವುದಿದು ಮೂಢ 1 ಪರಮಪದನರುಹಿದ ಗುರು ಸಮೀರ ಶಾಸ್ತ್ರವನು ಪರಧನ ಬಯಸಿ ಅವರಿ ಗರುಹಿಸುವುದಿದು ಮೂಢ 2 ಈಶನುತನಾದ ನಮ್ಮ ವಾಸುದೇವವಿಠ್ಠಲನ ದಾಸರ ದಾಸ್ಯವ ಬಿಟ್ಟು ನರರ ದಾಸನೆನಿಸೋದಿದು ಮೂಢ3
--------------
ವ್ಯಾಸತತ್ವಜ್ಞದಾಸರು