ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಅನುಮಾನ ಬೇಡಿರೋ ಪ ದುಷ್ಕರ್ಮ ತ್ಯಜಿಸಿರೋ1 ಹೆಣ್ಣು ಮಣ್ಣು ಹೊನ್ನು ಸ್ಥಿರವಿದೆನ್ನ ಬೇಡಿರೋ ನಿಜವನ್ನು ನೋಡಿರೋ2 ಈತಜಗನ್ನಾಥಸೌಖ್ಯದಾತಕಾಣಿರೋಪ್ರಖ್ಯಾತ ಕೇಳಿರೋ3 ಕಾಟಕರ್ಮಲೂಟಿಗೈವ ತೋಟಿಗಾರನ ಈ ಸಾಟಿ ಕಾಣೆ ನಾ4 ಶಿಲೆಗೆ ದಿವ್ಯ ಲಲನಾರೂಪವೊಲಿದು ಕೊಟ್ಟನ ಶಾಪವಳಿಸಿ ಬಿಟ್ಟನ 5 ಮಾನಿನಿಯಾ ಮಾನ ಜೋಪಾನಗೈದನ ಸ್ವಾಧೀನನಾದನ6 ಪಿಡಿದ ಮುನಿಯ ಬಿಡಿಸಿ ಪುಲಿಯ ಬಡಿದ ಧೀರನ ಕೈಪಿಡಿಗೆ ಬಾರನ 7 ಭುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿಪಡೆವರು 8 ಶ್ರೀಧರನೆ ಜಟಿಲನೆ 9
--------------
ವೆಂಕಟವರದಾರ್ಯರು