ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ನಿನ್ನ ಸ್ವಹಿತ ಮಾಡೋ ಪ್ರಾಣಿ | ನಿನ್ನ ಸ್ವಹಿತ ಮಾಡೋ ಪ ಶರಣರ ಕೂಡಿ ಸ್ಥಿರ ಮನಮಾಡಿ | ಹರಿಯ ಕೊಂಡಾಡಿ ಪರಗತಿ ಬೇಡಿ | ಮರೆದು ಈಡ್ಯಾಡೀ 1 ಹಳೆಯ ದುಃಸಂಗಾ ಕಳೆದಂತರಂಗಾ | ದೊಳು ಧ್ಯಾನದಂಗಾ ಬಲಿಯಲು ರಂಗಾ | ಹೊಳೆವ ಕೃಪಾಂಗಾ 2 ಸಂದೇಹಲಿಂದು ಧರೆಯೊಳು ಬಂದು | ಮರೆವದು ಕಂಡು ಗುರುಮಹಿಪತೆಂದು ಗುರುತಕ ಹೊಂದು 3
--------------
ಕಾಖಂಡಕಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದಾಸರು