ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಕವನ ಪೇಳು ನೀ ಮನವೆ ಆವಾವ ನೆವದಿದಾದ್ದು ಘನವೆ ಪ ಭುವನ ಪಾವನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ - ಧವನ ನವಗುಣ ರೂಪ ಕ್ರಿಯವನ್ನೆ ಅ.ಪ ಸ್ತವನ ಮಾಡಬೇಡÀ ನ್ಯಪನನ್ನು ನವ ಯುವತೇರ ಮೆಚ್ಚಬೇಡ ಭವ ಮತ ಬಿಡಬ್ಯಾಡ ಭವದೊಳು ಮಮತೆ ಕೊಡಬ್ಯಾಡÉ 1 ಹರಿಕಥಾ ಶ್ರವಣ ಬಿಡಬ್ಯಾಡ ಹರಿದಾಸರೊಳು ಛಲ ಇಡಬ್ಯಾಡ ದುರುಳ ಮಾಯವಾದಿರ ಸ್ನೇಹ ಅರಿತು ಮಾಡಲು ಅದು ಮಹಾಮೋಹ 2 ಅಜನಪಿತನ ಸ್ಮರಣೆ ಮರಿಬ್ಯಾಡ ರುಜುಮಾರ್ಗವ ಬಿಟ್ಟು ನಡಿಬ್ಯಾಡ ವಿಜಯ ರಾಮಚಂದ್ರವಿಠಲನ ಮರೆದು ಗೋಜು ಕರ್ಮವ ಮಾಡಲಲ್ಲೇನು ಮಾತು 3
--------------
ವಿಜಯ ರಾಮಚಂದ್ರವಿಠಲ