ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಗಿರಿಜೆಪತಿ ಪ್ರಿಯ ವಿಠಲ | ಪೊರೆಯ ಬೇಕಿವನಾ ಪ ವಾರಿಧಿ ಪೋತ | ಹರಿಯೇ ವಿಖ್ಯಾತ ಅ.ಪ. ಮಂದ ಮಾನವ ನೀದಯಎಂದಿಗೊ ಗತಿ ನೀನೆ | ಯೆಂದು ನಂಬಿಹೆನೋ 1 ತೈಜಸನು ಶ್ರೀ ಹರಿಯೆ | ವಾಜಿವದನನು ಆಗಿನೈಜರೂಪವ ತೋರಿ | ಸೋಜಿಗವ ಬೀರಿ |ಭ್ರಾಜಿಷ್ಣು ಭಯ ತೋರೆ | ಓಜಸವ ಕಳಕೊಂಡುಮಾಜದಲೆ ದುಷ್ಕರ್ಮ | ಗೋಜಿದೊಳಗಿಹನಾ 2 ಪತಿ ಕಲ್ಯಾಣನಿರುತ ಭಕ್ತರು ಗೈವ | ಪರಮ ಸೇವೆಗಳಾ 3 ಸಾರ ನಾಮಾ ಮೃತವಬಾರಿ ಬಾರಿಗೆ ಉಣಿಸಿ | ತಾರಿಸೋ ಭವವಾ 4 ಸತಿ ಸುತರು ಹಿತರಲ್ಲಿ | ವ್ಯಾಪ್ತನಿಹ ಶ್ರೀ ಹರಿಯೇಅತುಳ ಮಹಿಮೆಯ ತಿಳಿಸಿ ವಾತಸುತ ವಂದ್ಯಾ |ಕೃತ ಕೃತ್ಯನೆಂದೆನಿಸಿ | ಭಕ್ತನ್ನ ಪೊರೆಯೆಂದುಹಿತ ಗುರೂ ಗೋವಿಂದ | ವಿಠಲ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೇ 5
--------------
ಗುರುಗೋವಿಂದವಿಠಲರು