ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಪಾರ್ವತಿ ಕೋರಿಕೆಗಳ ನೀಡಮ್ಮ ಕೋಳಾಲಮ್ಮ ಪ ಕೋರಿಕೆಗಳ ನೀಡೆ ಗುಣವಂತೆ ದಯಾಮಾಡೆ ಮಾರಮಣನ ಪಾದದಾರಾಧನೆ ಮಾಳ್ಪದಕೆ ಅ.ಪ ಅಹಂಮಮಯೆಂಬುವುದ ಬಿಡಿಸಿ ಕ್ರಮವಾದ ಪಥತೋರೆ ಸುಮ ಶರೀರೆ 1 ನಿನ್ನುಪಾಸನದ ದೈವದಾಪೆಸರಿನ ಜಪ ವನ್ನು ಮಾಳ್ವ ಪುಣ್ಯದ ಲೇಶದ ಫಲ- ವನ್ನು ನೀಯೆನಗಿತ್ತು ಯನ್ನಪಾಪವ ಕಳೆದು ದುರ್ನಯಶಾಲಿಗಳನ್ನು ತರಿದು ಮುದದಿ2 ದುಷ್ಟ ವೃಶ್ಚಿಕ ಸರ್ಪದ ಬಾಧೆಯ ಬಿಡಿಸಿ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಶಿಷ್ಟ ಜನರ ಕಾಯೆ ಶಿವನರಸಿಯೆ ತಾಯೆ ದಿಟ್ಟ ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಮ ವಿಠಲನ ತಂಗಿಯೆ 3
--------------
ಗುರುರಾಮವಿಠಲ