ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಶುಭ ಮಂಗಳಂ ಮಂಗಳಂ ಹರಿಸಚ್ಚಿದಾನಂದಗ ಮಂಗಳಂ ಅಚ್ಯುತಾನಂತ ಗೋವಿಂದಗೆ ಮಂಗಳಂ ವಿಧಿಭವಾಮರ ವಂದ್ಯಗೆ ಪ ಆನಂದ ಕೋಶಗ ಅಖಿಳಜನಪೋಷ ದಾನವಿನಾಶಗ ದೇವೇಶಗ ವನಮೂಲಭೂಷಗವರದ ಹೃಷೀಕೇಶಗ ಮುನಿಜನೋಲ್ಲಾಸಗ ಧರಿಣೀಶಗೆ 1 ಮಾಯಾ ವಿಮುಕ್ತಗ ಸಕಲಗುಣಯುಕ್ತಗ ವಿರಹಿತಂಗೆ ಭಕ್ತಾನುರಕ್ತಗ ಚಿಂತ್ಯ ಅವ್ಯಕ್ತಗ ಅಕುತೋಭಯದಾ ತಗ ಜದಧಾತಗೆ 2 ವರಯದುರಾಯಗ ನಂದ ಕುಮಾರಗ ಸುರಸಹಕಾರಗ ಸುಂದರಗ ದುರಿತ ಸಂಹಾರಗ ಅಮಿತಾವತಾರಗ ಗುರುಮಹೀಪತಿ ನಂದ ನೋದ್ಧರಗೆ 3
--------------
ಕಾಖಂಡಕಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದಾಸರು