ಒಟ್ಟು 3 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 3 ದಾಸರು , 3 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಅಂಬಿಕಾತನಯ ಭೂತಂಬರಾಧಿಪ ಸುರಕ ನಿರವದ್ಯ ನಿರವದ್ಯ ನಿನ್ನ ಪಾ ದಾಂಬುಜಗಳೆನ್ನ ಸಲಹಲಿ 1 2 ಕಕುಭೀಶ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನ ಬಿನ್ನಪವ ಚಿ ತ್ತಕೆ ತಂದು ಹರಿಯ ನೆನೆವಂತೆ | ನೆನೆವಂತೆ ಕರುಣಿಸೊ ಅಕುಟಿಲಾತ್ಮಕನೆ ಅನುಗಾಲ 2 3 ಗಜವಕ್ತ್ರ ಷಣ್ಮುಖಾನುಜ ಶಬ್ದ ಗುಣಗ್ರಾಹಕ ಭುಜಗ ಕಟಿಸೂತ್ರ ಸುಚರಿತ್ರ | ಸುಚರಿತ್ರ ತ್ವತ್ಪಾದಾಂ ಬುಜಗಳಿಗೆ ಎರಗಿ ಬಿನ್ನೈಪೆ 3 4ವಿತ್ತಪತಿ ಮಿತ್ರಸುತ ಭೃತ್ಯಾನುಭೃತ್ಯನ್ನ ವಿ ಪತ್ತು ಬಡಿಸುವ ಅಜ್ಞಾನ | ಅಜ್ಞಾನ ಬಿಡಿಸಿ ಮಮ ಚಿತ್ತ ಮಂದಿರದಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳೊ 4 5ಮಾತಂಗ ವರದ ಜಗನ್ನಾಥವಿಠಲನ್ನ ಸಂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾರೂಪ್ಯ | ಸಾರೂಪ್ಯವೈದಿ ವಿ ಖ್ಯಾತ ಯುತನಾದೆ ಜಗದೊಳು 5
--------------
ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು
ಬಂದು ನಿಲ್ಲೊ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಮಂದಹಾಸ ಮುಖಾ ಹರಿ ಪ ತಂದೆ ನೀನೆ ತಾಯಿ ನೀನೆ ನಂದದಾಯಕನೆ ಹರಿ ಅ.ಪ. ಶೌರಿ ಬಾ ಮುರಾರಿ ಬಾರೊ ಭಯಹಾರಿ ಉದಾರಿ 1 ಹರಣ ಪರಮ ಕರುಣ ಶರಣ ಉದ್ಧರಣ ಹರಿ 2 ಲಕುಮಿಕಾಂತ ಸಕಲ ಶಕ್ತ ಅಕುಟಿಲಾತ್ಮ ಹಿತ ಹರಿ3
--------------
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಯಣರಾಯರು
ವಾನರ ವಂದ್ಯ ವಿಠಲ | ನೀನೆ ಪೊರೆ ಇವಳಾ ಪ ಗಾನ ಲೋಲನೆ ದೇವ | ಮೌನಿ ಕುಲ ಪೂಜ್ಯಾ ಅ.ಪ. ದಾಸತ್ವ ದೀಕ್ಷೆಯನು | ಆಶಿಸುವಳೀ ಕನ್ಯೆವಾಸವ ವಂದಿತನೇ | ವಾಸುದೇವಾಖ್ಯಾವಾಸನೆಯ ತೆರದಿ ಉಪ | ದೇಶವಿತ್ತಿಹೆನೆಯ್ಯಪೋಷಿಸೋ ಬಿಡದಿವಳ | ಹೃಷಿಕೇಶ ಹರಿಯೇ 1 ಸತಿ ನಿನ್ನ ಸ್ಮøತಿಯಾ |ಒಲಿಸಿ ಸರ್ವದ ನಿನ್ನ | ಪೊಳೆವ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನಒಲಿಸುವಂದದಿ ಮಾಡೊ | ಬಲ ಭೀಮ ವಂದ್ಯಾ 2 ಪರಿ ಪೂರ್ಣ | ಅಕುಟಿಲಾತ್ಮಕನೇಮುಕುತಿದಾಯಕ ಹರಿಯೆ | ಭಕುತ ವತ್ಸಲ ದೇವನಿಖಿಲ ಜಗವ್ಯಾಪಿ ಗುರು | ಗೋವಿಂದ ವಿಠಲಾ 3
--------------
ಗುರುಗೋವಿಂದವಿಠಲರು