ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಮುಖತೋರು ನೀ ಶ್ರೀಕೇಶವಾ ಪ ಸುಖತೋರೆ ಯೇಕೈ ಅಕಳಂಕರೂಪ ಸಕಲಾತ್ಮನೆ ಸತ್ಯಸಾರ ನಿಧಿ[ಯೆ] ಅ.ಪ ಎಲ್ಲದರೊಳು ಹುಡುಕಿ ಎಲ್ಲವು ನೀನೆಂದು ಬಲ್ಲನಾದೆನಯ್ಯ ಬಲವಂತ ನೀನೇ ನಿಲ್ಲದೆನ್ನ ಮನವ ನಿಲಿಸುನಿನ್ನೊಳ್ ಶ್ರೀ ವಲ್ಲಭಾ ಜಾಜೀಶಾ ಫುಲ್ಲಲೋಚನಾ 1
--------------
ಶಾಮಶರ್ಮರು