ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಪಾಲಿಸೆನ್ನಾ ದೀನ ದಯಾಳಾಪ ಪಾಲಿಸೆನ್ನ ಸಂವಿಶಾಲ ನಯನಾ| ಶ್ರೀಲತಾಂಗಿಯ ಲೋಲ ಮುಕುಂದಾ 1 ಅಂಬುರುಹ ಪಾಣ್ಯಾಂಬುಜ ಭವನುತ| ಕುಂಭಿನಿ ಭಯಹರ ಅಂಬುಧಿವಾಸ2 ನಂದ ನಂದನಾನಂದ ಸ್ವರೂಪಾ| ನಂದಿವಾಹನಾ ವಂದ್ಯನೆ ಕೃಷ್ಣಾ3
--------------
ಕಾಖಂಡಕಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದಾಸರು