ಒಟ್ಟು 5 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 2 ದಾಸರು , 5 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಕಾಯಯ್ಯಾ ನೀ ಎನ್ನ ರನ್ನಾ | ದಯದಲಿ ಸಂಪನ್ನಾ ಪ ಮಂದರಧರ ದಶಕಂದರ ಹರಿ ಅತಿ- | ಸುಂದರ ಸದ್ಗುಣ ಮಂದಿರ ಈಶಾ | ಕುಂದರದನ ಕಂಬುಕಂದರ ಐದೊಂದು | ಕಂದರ ಪಿತ ಸಖ ಇಂದಿರೆಯರಸಾ 1 ತುಂಗ ವಿಕ್ರಮ ದನುಜಾಂತ ಮದಗಜಕ | ಹರಣ ರಂಗ ನಿಸ್ಸೀಮಾ | ಇಂಗಿತಜನ ಭವಭಂಗ ಕಮಲದಳ | ಕಂಗಳಲೊಪ್ಪುವ ಮಂಗಳ ಮಹಿಮಾ 2 ಅಂಬುಜ ಭವನುತ ಅಂಬುಧಿಜಾನನ | ಅಂಬುಜ ಸುಚಕೋರಾಂಬುಜ ಚರಣ | ಅಂಬುಧಿವಾಸ ವಿಶ್ವಂಭರ ಮಹಿಪತಿ- | ನಂಬಿದ್ದವರಿಗಿಂಬಾಗಿಹೆ ಕೃಷ್ಣಾ 3
--------------
ಕಾಖಂಡಕಿ ಶ್ರೀ ಮಹಿಪತಿರಾಯರು
ನಂಬಿ ಭಜಿಸಿರೈಯ್ಯಾ ಶರಣರು ಪ ನಂಬಿ ಭಜಿಸಿರೈಯ್ಯಾ ಶರಣರು|ಅಂಬುಧಿವಾಸ ಶ್ರೀ ದೇವನಾ| ಹಂಬಲ ಬಿಡಿ ಅನ್ಯ ಮಾರ್ಗದಾ| ಅಂಬುಜಾಂಬಕ ಪರದೈವನು ಗಡಾ| 1 ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಯೊಳು ಮಿಗಿಲಾರೆಂದು ನೋಡಾ| ಲಾ ಮುನಿಯಮರರು ಕಳುಹಲು| ಪರದೈವವೆಂದನು ಗಡಾ|2 ದೇವಾ|ಸುರರೆಲ್ಲ ತವಕದಿ ಕುಳಿತಿರೇ| ಇಂದಿರೆ ಬಂದು|ಹರಿಗೆ ಮಾಲೆಯ ಹಾಕಿದಳು ಗಡಾ 3 ಶ್ರೀ ಚರಣವ ತೊಳೆಯಲು| ಸುರನದಿ ಬರೆ| ಮೃಢ ಶಿರಸದಿ ಧರಿಸಿದ ಗಡಾ4 ಮೂರಕ ಮೂರ ಮೂರುತಿಯಾಗಿ ಗುಣ| ಮೂರಕದೂರವದೆನಿಸುವಾ| ಸಾರಿದವರಾ ಕಾವಾ ಮಹಿಪತಿಸುತ| ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಾಪ ಗಡಾ5
--------------
ಕಾಖಂಡಕಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದಾಸರು
ನಂಬು ನರಮೃಗನಾ|ಮನುಜಾ| ಅಂಬುಧಿವಾಸ ಶ್ರೀ ದೇವನಾ ಪ ಕುಟಿಲ ಶಠಸುರನುಪಟಳ|ಘಟಿಸೆ ಖಟಮ ನವ್ಯಾಟಪ್ತ ಬಾಯೆನೆ ಶರಣಾ| ಖಟಖಠಾನೆಂದು ವಿಸ್ಫುಟವಾಗಿ|ಸ್ತಂಬ| ಛಟಛಟಾನೆನೆ ಬ್ರಮ್ಹಾಂಡ | ಘಟಪಟುವಂತೆ ಯಾರ್ಭಟದಿಂದಲೊಗೆದನಾ1 ಅರಿಯನರದವನ ಕರಳು ಸರಧರಿಸಿ| ಭರದಿ ಪೊರೆದೆ ಡಂಗುರನಾ ಹರನಾ ಗುರುಮಹೀಪತಿ ಪ್ರಭು ಚರಣಚರನೆನಿಸಿದ| ಸ್ಮರಹರ ಅಜಸುರ ಪರರೊಡೆಯನಾ2
--------------
ಕಾಖಂಡಕಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದಾಸರು
ಪಾಲಿಸೆನ್ನಾ ದೀನ ದಯಾಳಾಪ ಪಾಲಿಸೆನ್ನ ಸಂವಿಶಾಲ ನಯನಾ| ಶ್ರೀಲತಾಂಗಿಯ ಲೋಲ ಮುಕುಂದಾ 1 ಅಂಬುರುಹ ಪಾಣ್ಯಾಂಬುಜ ಭವನುತ| ಕುಂಭಿನಿ ಭಯಹರ ಅಂಬುಧಿವಾಸ2 ನಂದ ನಂದನಾನಂದ ಸ್ವರೂಪಾ| ನಂದಿವಾಹನಾ ವಂದ್ಯನೆ ಕೃಷ್ಣಾ3
--------------
ಕಾಖಂಡಕಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದಾಸರು
ಹರಿ ಹರಿ ಹರೀ ಎನ್ನಿ | ಮನದೊಳು | ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಕರೆತನ್ನಿ | ಪ ನಂದನ ಕಂದ ಮುಕುಂದನು ಎನ್ನಿ | ಇಂದಿರೆ ರಮಣ ಗೋವಿಂದನು ಎನ್ನಿ 1 ಅಂಬುಧಿವಾಸ ವಿಶ್ವಂಭರನೆನ್ನಿ | ಸುಜನ ಕುಟುಂಬಿಯೆ ಎನ್ನಿ 2 ದುರ್ಧರ ದಾನವ ಮರ್ದನ ಎನ್ನಿ | ಸ್ಪರ್ಧಾಮ ಪತಿಜಯ ವರ್ದನೆ ಎನ್ನಿ 3 ತೃಪ್ತನು ನಿತ್ಯಹಿ ಸುಪ್ತನು ಎನ್ನಿ | ಕ್ಷಿಪ್ತನೆನಿಪ ನಿರ್ಲಿಪ್ತನು ಎನ್ನಿ 4 ಗುರು ಮಹಿಪತಿ ಪ್ರಭು ಅರಿಧೃತ ನೆನ್ನಿ | ಗರುಡ ಅಜಹರಸುತನೆನ್ನಿ 5
--------------
ಕಾಖಂಡಕಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದಾಸರು