ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಬಾರಿಯ ಜಿಡ್ಡಂತೆ ದುರ್ಜನ ಸಂಗ ಬಾರಿಯ ಜಿಡ್ಡಂತೆ ಪ ತೂರಿ ಪೋಗದಂತೆ ದಾರಿಕಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಊರು ಸುತ್ತ್ಹಚ್ಚಿದ ಅ.ಪ ತಲೆಬಾಗಿ ನೆಲವನ್ನು ನೋಡದೆ ತಿಳಿಯದಲೆ ಇದನು ತುಳಿಯಲು ಅಂಗಾಲಿ ನೊಳಗೆ ಮುರಿದು ಖಂಡ ಕೊಳೆಸಿ ಕೀವುಮಾಡಿ ಅಳಿಸಿ ಬಳಲಿಸುವ 1 ಉಡಿಗೆ ತೊಡಿಗೆಗಳನ್ನು ಅಂಟಲು ಬಿಡಿಸಲು ಬಿಡದಿನ್ನು ಅಡರಿಕೊಂಡು ಇದು ತೊಡರಿ ತೊಡರಿ ಬಲು ಮಿಡುಕಿಸುವ ಕಡು ತೊಡರಿನ ಅಂಟು2 ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಜವದಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಪಟ್ಟಣ ಮಾರ್ಗದಿ ನೆಟ್ಟಗೆ ಪೋಗುವ ಶಿಷ್ಟರ ಕಾಲೊಳು ನೆಟ್ಟು ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟು ಮಾಡ್ವ 3
--------------
ರಾಮದಾಸರು