ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಗಂಡ ಎನಗೆ ಹಾದರ ಮಾಡೆಂದು ಹೇಳಿದನು | ಭೂಮಂಡಲದೊಳಗೆಂಥ ಪುಣ್ಯ ಪುರುಷನವ್ವಾ ಪ ಹತ್ತು ಮಂದಿಯೊಳಗೆ ನಾನು | ಗುತ್ತಿಗಿಲಿದ್ದೆನೇ | ಮತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕರೆದು ಒಯ್ದು | ಬ್ಯಾರೆ ಇಟ್ಟನೇ | ಅತ್ತ ಇತ್ತ ನೋಡ ಬೇಡ | ಇನ್ನು ಎಂದನೇ | ಕತ್ತಲೆಯ ತೆಗೆದು ಸುತ್ತ | ಬೆಳಕ ತಂದನೇ1 ಆರು ಮನಿಯ ಮೇಲಕಿನ್ನು | ಏರು ಎಂದನೇ | ಆರು ಮಂದಿ ನಾದಿನೇರ ಮೂಗ ಕೊಯ್ದನೇ | ಮೂರು ಕೋಣೆಯೊಳಗೊಬ್ಬನ | ತೋರಿ ಕೊಟ್ಟನೇ | ಆರ ಅಂಜಿಕೇನವನೊಳು | ಸೇರು ಎಂದನೇ 2 ಇಂದು ಬಂದನೇ | ಒಂದು ಮಾತಿನಿಂದ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಂದನೇ | ಹಿಂದೆ ಹತ್ತಿ ಬಾರದಂತೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತನೇ | ಕುಂದು ಕೊರತೆಯೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು | ಆನಂದವಿಟ್ಟನೇ 3
--------------
ಭಾವತರಕರು