ಒಟ್ಟು 2 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 2 ದಾಸರು , 2 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ತೆರಳಿ ಪೋದರಿಂದು ಪರಮ ಪದವನರಸುತ ಪ ಸಿರಿ ಶೇಷದಾಸಾರ್ಯರು ಅ.ಪ. ಸಿರಿಯುಕ್ತ ರಕಾಕ್ಷಿ ವರುಷ ಭಾದ್ರಪದಸಿತ ವರಪೌರ್ಣಿಮಾ ಸಹಿತವಾದ ಕವಿವಾರದಿ ಸರು ನಿಶಿಯೊಳು ಶತತಾರ ನಕ್ಷತ್ರ ಬರುತಿರೆ ನರಹರಿಯ ಚರಣಕಾಂಬ ಕಡು ತವಕದಿಂದ 1 ತಂದೆ ಮುದ್ದುಮೋಹನ ದಾಸವರ್ಯರಿಂದ ಕುಂದುರಹಿತನಾದ ಪ್ರಾಣನಾಥವಿಠಲ- ನೆಂದು ಅಂಕಿತೋಪದೇಶವನು ಕೈಕೊಂಡು ಬಂಧುರವಾದನೇಕ ಪದಗಳನು ರಚಿಸಿ 2 ದಾಸವೃತ್ತಿಯ ಕಂಡು ದೇಶ ದೇಶವ ಸುತ್ತಿ ಕರವ ನೀಡದೆ ಲೇಸು ಮಾಡುತಲಿ ಸಚ್ಛಿಷ್ಯರಿಗೆ ತತ್ತ್ವೋಪ- ದೇಶವನು ಪರಮ ಸಂತೋಷದಿಂದಗೈದು 3 ಆಶಪಾಶವ ತೊರೆದು ಮೀಸಲು ಮನರಾಗಿ ವಾಸುದೇವನ ನಾಮ ಸೋಸಿನಿಂದ ಭಜಿಸಿ ಸಾಸುವೆಯಷ್ಟಾದರಾಯಾಸವನುಪಡದೆ ಈ ಶರೀರ ವಿಶ್ವೇಶನಾಧೀನವೆಂದು 4 ಅಂಗೋಪಾಂಗವ ಮರೆದು ನಿಸ್ಸಂಗಯುತರಾಗಿ ಕಂಗಳನು ಮುಚ್ಚುತ ಭಂಗವಿಲ್ಲದ ಸುಖವ ಹಿಂಗದೆ ಕೊಡುವಂಥ ಮಂಗಳನ ಶ್ರೀ ರಂಗೇಶವಿಠಲನಂತರಂಗದಿ ನೋಡುತ5
--------------
ರಂಗೇಶವಿಠಲದಾಸರು
ವಾಸುದೇವ ಕೃಷ್ಣ ವಿಠಲನೇ | ಪಾಲಿಸಿವಳಾದೇಶಕಾಲ ಗುಣ ಅತೀತನೇ ಪ ಬಾಸುರಾಂಗ ನಿನ್ನಪಾದ | ಸೂಸಿ ಭಜಿಪ ಮತಿಯು ಇಹುದುಲೇಸು ನಿನ್ನ ಅಂಕಿತೋಪ | ದೇಶದಿಂದ ಸಲಹೊ ಇವಳ ಅ.ಪ. ಅಂಚೆಗಮನ ಪದಕೆ ಯೋಗ್ಯರಾ | ದೃಶ್ಯತೋರ್ದೆಸಂಚಿತಾದಿ ಕಳೆವ ಮಾರ್ಗದಾ |ಪಂಚಬೇಧ ತಾರತಮ್ಯ | ಮುಂಚೆ ತಿಳಿವ ಮತಿಯನಿತ್ತುಮಿಂಚಿನಂತೆ ಮನದಿಕಾಂಬ | ಪಂಚರೂಪಿ ನೀನೆ ವಲಿಯೊ 1 ಪತಿಯು ಸುತರು ಮಿತ್ರರ್ಗೆ ಸೂಸುವಾ | ಶ್ರೀಶ ಶ್ರೀಪತಿಯ ಸೇವೆ ಎಂದು ಕರೆಸುವಾ | ಮತಿಯನಿತ್ತು ಪೊರೆಯೊ ಹರಿಯೆ | ಗತಿಯು ಇದಕೆ ಅನ್ಯಕಾಣೆ ಪತಿಯ ಪರಮದೈವವೆಂಬ | ಪಥವ ತೋರಿ ಪೊರೆಯೊ ಇವಳಾ 2 ಮುಕ್ತಿಯೋಗ್ಯ ದಾರಿ ಎನಿಸುವಾ | ಮಧ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ಣವಾ |ಇತ್ತು ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧಿಯ ಪ್ರ | ವೃತ್ತಿ ಮನ ವಿರಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವುದೆಂದು ತುತಿಪೆ | ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಸಲ್ಲಿಸಯ್ಯ 3 ಅಂಬುಜಾಕ್ಷ ಭವಸಮುದ್ರವಾ | ದಾಟಿಸೂವಅಂಬಿಗಾನೆ ನಿನ್ನ ನಾಮವಾ |ನಂಬಿಹೇನೊ ದೃಢದಿ ಮನದಿ | ಇಂಬಿನಿಂದ ನಾಮ ಮಂತ್ರಉಂಬ ಸುಖವ ನಿವಳಿಗಿತ್ತು | ಸಂಭ್ರಮವ ತೋರಿ ಸಲಹೋ 4 ಗೋವ್ಗಳೇಶ್ಯುಪೇಂದ್ರ ಹಯಮುಖ | ಶರ್ವ ಗುರು -ಗೋವಿಂದ ವಿಠಲ ಸರ್ವ ಪ್ರೇರಕಾ |ಭಾವದಿಂದ ಭಜಿಪ ನಿನ್ನ ಸೇವಕಾಳ ಸಲಹೊ ಎಂಬದೇವದೇವ ಭಿನ್ನಪಾವ | ಓವಿ ಸಲಿಸು ಎಂದು ಬೇಡ್ವೆ 5
--------------
ಗುರುಗೋವಿಂದವಿಠಲರು