ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ದಾಸರ ಭಾಗ್ಯವಿದೂ | ಮಾನವೀದಾಸರ ಭಾಗ್ಯವಿದೂ || ಪ ಸುರಭೂಸುರ ಸೇವ್ಯವು | ಹರಿಕಥೆ ಅಮೃತವನೆರೆದು ಜನಾಳಿಯ | ಪೊರೆದಿಹುದೆಲ್ಲ ಅ.ಪ. ವೇದೋಪನಿಷದೆಲ್ಲ | ಶೋಧಿಸಿಬೋಧಿಸಿಹರು ಗ್ರಂಥ ||ವಾದಿಗಳನು ತಾ | ವಾದದಿ ಜಯಿಸುತಶ್ರೀದನೆ ಪರೆನೆಂಧ್ಹೇಳಿದುದೆಲ್ಲ 1 ಪಾತ್ರರ ಸಹವೆರಸೀ | ಭುವಿಯಲಿತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚರಿಸೀ ||ಗಾತ್ರ ಮಜ್ಜನದಿ | ತೀರ್ಥಂಗಳ ಪಾವಿತ್ರ್ಯ ಗೈಸಿದ ಮಹಿಮೆಗಳೆಲ್ಲ 2 ಇಂದು ಭಾಗದಲ್ಲೀ | ಅಂಕಿತಸಂದಿತು ಪಂಢರಿಲೀ ||ನಂದ ನಂದನ ಗುರು ಗೋವಿಂದ ವಿಠಲನೆಛಂದ ಬಂಧುರದಿಂದ ವಂದಿಪುದೆಲ್ಲ 3
--------------
ಗುರುಗೋವಿಂದವಿಠಲರು