ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ರಕ್ಷಿಸು ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವ ಸಂ- ರಕ್ಷಿಸು ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವ ಪ ಗಂಗಾಧರ ಜಟಾಜೂಟ ಮನೋಹರ ರಂಜಿತ ಕೇಶಾಲಂಕೃತ ಶಶಿಧರ ಭಸ್ಮೋದ್ಧೂಳಿತ ಭವ್ಯ ಶರೀರ ಆಬ್ಜ ಪ್ರಭಾಕರ ಅನಲ ತ್ರಿನೇತ್ರ ಸದ್ಯೋಜಾತನೆ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ 1 ಮಂಡಿತ ಹಾಸೋನ್ಮುಖ ಮುಖ ಮಂಡಲ ಕುಂಡಲಿ ಭೂಷಿತ ಕರ್ಣಕುಂಡಲ ವಿಷಧರ ಕಂಧರ ಕಂಧರ ಮಾಲ ಭಕ್ತಾ ಭಯಕರ ಕರಧೃತ ಶೂಲ ವಾಮದೇವ ದೇವೋತ್ತಮ ಲೋಲ 2 ಘೋರ ಕಪಾಲ ಖಟ್ವಾಂಗ ಡಮರುಗ ಅಕ್ಷಮಾಲ ಪಾಶಾಂಕುಶ ಸಾರಗ ಖಡ್ಗ ಧನುಶ್ಯರ ಖೇಟಕ ಭುಜಗ ಸಾಯಕ ಧೃತಕರ ಜಗ ದೇಕವೀರ ಅಘೋರನೆ ಸುಭಗ 3 ಗಜ ಶಾರ್ದೂಲಾ ಜಿನಧರ ಸದ್ಗುಣ ಅಣಿಮಾದ್ಯಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ನಿಷೇವಣ ಅಂಕಾರೋಹಿತ ಅಗಜಾ ವೀಕ್ಷಣ ಸನಾಕಾದ್ಯರ್ಚಿತ ಪಾವನ ಚರಣ ತತ್ಪುರಷನೆ ನಮೋ ಕರುಣಾಭರಣ 4 ರುದ್ರಾದಿತ್ಯ ಮರುದ್ಗಣ ಸೇವಿತ ನಂದೀಶಾದಿ ಪ್ರಮಥಗಣ ವಂದಿತ ನಾರದ ಮುಖ ಸಂಗೀತ ಸುಪ್ರೀತ ನಿಗಮ ಪರಾರ್ಥ ದಾತ 5
--------------
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಯಣರಾಯರು